Fenix Corect

Не се изисква Зелен сертификат при посещение във Феникс Корект!